مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱برنامه ریزی ارتقا کیفیت محیط زیست شهری با رویکرد توسعه پایدار با تاکید بر بام سبزآزاده اربابی سبزواریهمایش ملی21 - 9 - 2018
۲تاب آوری و توانمد سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت عمومی در مدیریت بحرانآزاده اربابی سبزواریهمایش ملی21 - 9 - 2017
۳ساماندهی بافت های فروده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله مطالعه موردی منطقه 8 شهر تهرانآزاده اربابی سبزواریساماندهی بافت های فروده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله مطالعه موردی منطقه 8 شهر تهران21 - 9 - 2017
۴راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها بارویکرد مشارکتیآزاده اربابی سبزواریهمایش ملی21 - 9 - 2017
۵بررسی و ارزیابی سایتهای گردشگری شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر مطالعه موردی منطقه 22 تهرانآزاده اربابی سبزواریهمایش ملی20 - 9 - 2016
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.