فاطمه ادیبی سعدی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۷جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامشهرعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهررسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 

۱- رئیس اداره تحصیلات تکمیلی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی(۱۳۸۳-۱۳۸۴)

۲- رئیس هسته پژوهش بانوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(۱۳۹۱- ۱۳۸۸)

۳- مدیر گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(۱۳۹۲- ۱۳۸۸)

۴- مدیر گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(۱۳۹۲- ۱۳۸۷)

۵- عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(۱۳۸۸-۱۳۹۰)

۶- عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ( ۱۳۹۱ _۱۳۹۰ )

۷- رئیس کمیته اجرائی همایش ملی ((فضای جغرافیایی،رویکرد آمایشی،مدیریت محیط زیست)) ۱۳۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

۸- عضوکمیته اجرائی همایش ملی((فضای جغرافیایی،رویکرد آمایشی، مدیریت محیط زیست))۱۳۹۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

۹- عضو کمیته داوران و کمیته علمی همایش ملی ((فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی،مدیریت محیط زیست))۱۳۹۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

۱۰- مدیر مسئول فصلنامه فرهنگی فرهنگ بصیرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۹۱

۱۱- دبیر کارگروه فرهنگی " فعالیت های پژوهش محور" ، ۱۳۹۲

۱۲- عضو کمیته علمی همایش بین المللی " گردشگری نوین و توسعه اقتصادی" از تاریخ ۱۶/۲/۹۴ لغایت ۱۷/۲/۹۴ سالن همایش بین المللی هتل همای تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

۱۳- داور مسابقه دانشجویی "شعر نویسی و مشاعره" دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۹۴

سوابق پژوهشی

-کسب رتبه اول دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت اساتید در رشته ترجمه و تفسیر قرآن کریم

۱-کارگاه معرفت افزائی با موضوع اخلاق حرفه ای به مدت ۲۲ساعت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۹۰

۲-دوره طرح آموزشی ضیافت اندیشه با موضوع علم دین با آداب تعلیم و تربیت در اسلام به مدت ۳۲ساعت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

۳- دوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی به مدت ۱۶ساعت، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلامشهر

۴-دوره آشنایی با شیوه تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI به مدت ۱۶ ساعت،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۸۹

۵-کارگاه آموزشی ضرورت چگونگی نظریه پردازی در علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۹

۶-دوره نیاز سنجی آموزشی به مدت ۸ ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۸۹

۷-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به مدت ۲۴ ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۸۹

۸-مبانی و کاربرد سنجش از دور به مدت ۱۶ ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۸۹

۹-آشنایی با نرم افزار GIS arc view به مدت ۱۶ ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۸۹

۱۰-ارتباط چهره به چهره به مدت۱۲ ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۹۰

۱۱-هوش هیجانی به مدت ۱۲ ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۹۰

۱۲-دورره تخصصی عرفان اسلامی ۱۲ حضوری،۱۲ غیر حضوری، ۱۳۹۰

۱۳- دوره طرح ضیافت اندیشه استادان به مدت ۳۲ ساعت ۱۳۹۰

۱۴- آشنایی با اصول ترجمه به مدت ۳۲ ساعت ۱۳۹۰

۱۵- مقاله نویسی علمی به زبان فارسی به مدت ۱۴ ساعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۹۰

۱۶- دوره بحث مهدویت به مدت ۱۶ ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ۱۳۹۱

۱۷- گواهی حضور در طرح دانش افزائی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی با عنوان "معرفت شناسی اسلامی" ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، به مدت ۱۶ ساعت، ۱۳۹۱

۱۸- گواهی حضور در طرح دانش افزائی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی با عنوان اصول تعلیم و تربیت اسلامی ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، به مدت ۱۶ ساعت، ۱۳۹۱

۱۹- گواهی حضور در طرح دانش افزائی اعضای هیئت علمی (طرح ضیافت اندیشه)، در دوره معرفتی " اخلاق علمی و حرفه ای " به مدت ۱۶ ساعت و " تاریخ علم و تاریخ تمدن اسلامی"، به مدت ۱۶ ساعت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، واحد علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱

۲۰- دوره "مبانی مدلسازی پویا در امور اجتماعی و فرهنگی"، ویژه اعضای هیئت علمی، به مدت ۲۴ ساعت، ۱۳۹۱

۲۱- آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو به مدت ۱۲ ساعت، ۱۳۹۱

۲۲- دوره آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی به مدت ۸ ساعت، ۱۳۹۱

۲۳- دوره آشنایی با مشکلات روانشناختی دانشجویان به مدت ۴۰ ساعت، ۱۳۹۱

۲۴- طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی با عنوان معرفت شناسی اسلامی

۲۵- گواهی حضور در طرح دانش افزائی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی با عنوان "معرفت شناسی اسلامی" ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، به مدت  ۸ ساعت، ۱۳۹۲

۲۶- دوره "ویژگی های انسان شناسی معاصر"، به مدت ۸ ساعت، ۱۳۹۲

۲۷- دوره روش شناسی مطالعات دینی؛ به مدت ۲۸ ساعت، ۱۳۹۲

۲۸- کارگاه مدل سازی ریاضی به روش داینامیکی؛  به مدت ۲۴ ساعت ۱۳۹۲

۲۹- دوره آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه، به مدت ۱۲ ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

۳۰- دوره مهارتها، اصول و اخلاق مدیریتی در نامه ۵۳ نهج البلاغه،  ویژه مدیران ارشد واحد، به مدت ۱۶ ساعت، ۱۳۹۲

۳۱- دوره " نقش معلم در ارتقاِء سطح فرهنگ جامعه"، ویژه اساتید هیئت علمی، به مدت ۸ ساعت، ۱۳۹۳

۳۲- دوره معرفتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی با عنوان" معرفت شناسی اسلامی" به مدت ۸ ساعت، واحد اسلامشهر، ۱۳۹۳

۳۳- دوره آشنایی با آمار و نرم افزار SPSS مقدماتی؛ به مدت ۲۴ ساعت، ۱۳۹۳

۳۴- مروری بر اخلاق مداری و اخلاق کاربردی؛ به مدت ۸ ساعت ؛ ۱۳۹۳

۳۵- حضور و همکاری در گردهمایی " امام موسی صدر، الگوی اعتدال" ، ۱۳۹۳