فیلتر شده بر اساس : علوم انسانی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۳ مورد.
نوشین

نوشین آذین

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
نوشین آذین
مربی کارشناسی ارشد
noushin-azin@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/noushin-azin/fa

علی

علی آسمند جونقانی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
علی آسمند جونقانی
استادیار دکترای تخصصی
aliasmand@yahoo.com علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/aliasmand/fa

مینا

مینا آقانبی قلهکی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مینا آقانبی قلهکی
مربی کارشناسی ارشد
m-agha-nabi-gholhaki@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-agha-nabi-gholhaki/fa

مجید

مجید آقایی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
مجید آقایی
مربی کارشناسی ارشد
majidaghaei1357@gmail.com علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/majidaghaei/fa

منصور

منصور ابطحی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
منصور ابطحی
مربی کارشناسی ارشد
mansur-abtahi@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mansur-abtahi/fa

محمودرضا

محمودرضا اسفندیار

دکترای تخصصی
علوم انسانی - معارف اسلامی
محمودرضا اسفندیار
دانشیار دکترای تخصصی
mresfandiar@gmail.com علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mresfandiar/fa

زهرا

زهرا اسماعیلی تبار

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
زهرا اسماعیلی تبار
مربی کارشناسی ارشد
z-esmail-tabar@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/z-esmail-tabar/fa

الهام

الهام اعرابی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
الهام اعرابی
مربی کارشناسی ارشد
e-aerabi@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/e-aerabi/fa

عبدالعلی

عبدالعلی اقنوم

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
عبدالعلی اقنوم
مربی کارشناسی ارشد
aghnoom@iiau.ac.ir علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/aghnoom/fa

ابوالفضل

ابوالفضل الیاسی نیا

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - معارف اسلامی
ابوالفضل الیاسی نیا
مربی کارشناسی ارشد
elyasinia@iiau.ac.ir علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/elyasinia/fa

حسین

حسین امیدوار

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - کارشناسی حقوق
حسین امیدوار
مربی کارشناسی ارشد
omidvar.mhd@gmail.com علوم انسانی - کارشناسی حقوق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/omidvar/fa

جبار

جبار امینی (جبار)

دکترای تخصصی
علوم انسانی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
جبار امینی (جبار)
استادیار دکترای تخصصی
jabar-amini@iiau.ac.ir علوم انسانی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/jabar-amini/fa

دلاور

دلاور برادران

دکتری
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
دلاور برادران
مربی دکتری
delavar-baradaran@iiau.ac.ir علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/delavar-baradaran/fa

نیکان

نیکان بهرامی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
نیکان بهرامی
استادیار دکترای تخصصی
nikanbi@yahoo.com علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/nikanbi/fa

مهدی

مهدی پرهام

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
مهدی پرهام
استادیار دکترای تخصصی
parham@iiau.ac.ir علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/parham/fa

سعید

سعید توکلی کرمانی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
سعید توکلی کرمانی
مربی دکترای تخصصی
s-tavakoli-kermani@iiau.ac.ir علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-tavakoli-kermani/fa

ناهید

ناهید جعفری

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
ناهید جعفری
استادیار دکترای تخصصی
nahid-jafari@iiau.ac.ir علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/nahid-jafari/fa

فائزه

فائزه جنیدی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فائزه جنیدی
استادیار دکترای تخصصی
faezeh-joneidi@iiau.ac.ir علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/faezeh-joneidi/fa