فیلتر شده بر اساس : علوم انسانی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۱ مورد.
نوشین

نوشین آذین

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
نوشین آذین
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/noushin-azin/fa

علی

علی آسمند جونقانی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
علی آسمند جونقانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/aliasmand/fa

مینا

مینا آقانبی قلهکی

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مینا آقانبی قلهکی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-agha-nabi-gholhaki/fa

منصور

منصور ابطحی

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
منصور ابطحی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/mansur-abtahi/fa

زهرا

زهرا اسماعیلی تبار

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
زهرا اسماعیلی تبار
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/z-esmail-tabar/fa

الهام

الهام اعرابی

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
الهام اعرابی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/e-aerabi/fa

عبدالعلی

عبدالعلی اقنوم

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
عبدالعلی اقنوم
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/aghnoom/fa

ابوالفضل

ابوالفضل الیاسی نیا

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
ابوالفضل الیاسی نیا
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/elyasinia/fa

حسین

حسین امیدوار

مربی
علوم انسانی - کارشناسی حقوق
حسین امیدوار
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - کارشناسی حقوق

http://faculty.iiau.ac.ir/omidvar/fa

جبار

جبار امینی (جبار)

استادیار
علوم انسانی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
جبار امینی (جبار)
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/jabar-amini/fa

دلاور

دلاور برادران

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
دلاور برادران
مربی دکتری
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/delavar-baradaran/fa

نیکان

نیکان بهرامی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
نیکان بهرامی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/nikanbi/fa

مهدی

مهدی پرهام

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
مهدی پرهام
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/parham/fa

سعید

سعید توکلی کرمانی

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
سعید توکلی کرمانی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-tavakoli-kermani/fa

ناهید

ناهید جعفری

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
ناهید جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/nahid-jafari/fa

فائزه

فائزه جنیدی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فائزه جنیدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/faezeh-joneidi/fa

حیدرعلی

حیدرعلی جهانبخشی

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
حیدرعلی جهانبخشی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/h-jahanbakhshi/fa

مهران

مهران حجوانی

استادیار
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مهران حجوانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-hajvani/fa