فیلتر شده بر اساس : علوم انسانی
نمایش ۵۵ تا ۶۱ مورد از کل ۶۱ مورد.
رحیم

رحیم محمدی

استادیار
علوم انسانی - معارف اسلامی
رحیم محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/ilami/fa

اکرم

اکرم مصفا

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
اکرم مصفا
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/akram-mosafa/fa

علیرضا

علیرضا معماری هنجنی

استادیار
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
علیرضا معماری هنجنی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/memari/fa

سید حسین

سید حسین میر احمدی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
سید حسین میر احمدی
استادیار دکتری
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-mirahmadi/fa

علیرضا

علیرضا میلانی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
علیرضا میلانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/alirezamillani/fa

مهدی

مهدی میهمی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
مهدی میهمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/mmeyhamy/fa

طاهره سادات

طاهره سادات نعیمی

استادیار
علوم انسانی - معارف اسلامی
طاهره سادات نعیمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/tsnaimi/fa