فیلتر شده بر اساس : علوم پایه
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۸ مورد.
محمد

محمد عباس محسن

استادیار
علوم پایه - شیمی
محمد عباس محسن
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/mohammad-abbas-mohsen/fa

سیما

سیما عوض مقدم

استادیار
علوم پایه - شیمی
سیما عوض مقدم
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-avaz-moghadam/fa

فرناز

فرناز فتوحی کاوکانی

مربی
علوم پایه - زمین شناسی
فرناز فتوحی کاوکانی
مربی دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/ffotouhi/fa

محمد

محمد فودازی

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمد فودازی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-fudazi/fa

مریم

مریم قانع

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
مریم قانع
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-ghane/fa

قاسم

قاسم قربانی رستم

استادیار
علوم پایه - فیزیک
قاسم قربانی رستم
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iiau.ac.ir/ghorbanirostam/fa

فرح ناز

فرح ناز کریم زاده

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
فرح ناز کریم زاده
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/farahnaz-karimzadeh/fa

حمیدرضا

حمیدرضا کریمی راد

مربی
علوم پایه - ریاضی
حمیدرضا کریمی راد
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/karimirad/fa

ساجده کریمی کندزی

استادیار
علوم پایه - جغرافیا
ساجده کریمی کندزی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - جغرافیا

http://faculty.iiau.ac.ir/karimisajedeh/fa

هرمز کیان مهر

استاد
علوم پایه - زیست شناسی
هرمز کیان مهر
استاد دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/h-kian-mehr/fa

زهرا

زهرا ماسوری

استادیار
علوم پایه - ریاضی
زهرا ماسوری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/z-masouri/fa

رخشنده

رخشنده محمدی

دانشیار
علوم پایه - زیست شناسی
رخشنده محمدی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/rakhshandeh-mohamadi/fa

مهناز

مهناز محمدی

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
مهناز محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-mohamadi/fa

محمد

محمد مرداد

استادیار
علوم پایه - ریاضی
محمد مرداد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/mordad/fa

عبدالعلی

عبدالعلی مقدم سرای عبدالعلی

مربی
علوم پایه - فیزیک
عبدالعلی مقدم سرای عبدالعلی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iiau.ac.ir/moghadamsara/fa

معصومه

معصومه نجفی توانی

استادیار
علوم پایه - ریاضی
معصومه نجفی توانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/masoumeh-najafi-tavani/fa

معصومه

معصومه نژادعلی لفمجانی

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
معصومه نژادعلی لفمجانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/nejadali/fa

مرتضی

مرتضی نوری

مربی
علوم پایه - فیزیک
مرتضی نوری
مربی دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iiau.ac.ir/morteza-nouri/fa