فیلتر شده بر اساس : علوم پایه
نمایش ۵۵ تا ۵۸ مورد از کل ۵۸ مورد.
مریم

مریم نوری تاجر

دانشیار
علوم پایه - زیست شناسی
مریم نوری تاجر
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-nouri-tajer/fa

علیرضا

علیرضا هاشمی

استادیار
علوم پایه - ریاضی
علیرضا هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/alirezahashemi/fa

محمد

محمد یاری

دانشیار
علوم پایه - شیمی
محمد یاری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-yari/fa

لیلا

لیلا یوسفی

استادیار
علوم پایه - شیمی
لیلا یوسفی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/leila-usefi/fa