نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
محمدرضا

محمدرضا فرهنگ نوبر

دانشیار
فنی و مهندسی - عمران
محمدرضا فرهنگ نوبر
دانشیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/mohamadreza-farhang-nobar/fa

بتول

بتول فقیه آرام

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
بتول فقیه آرام
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/faghiharam/fa

محمد

محمد فودازی

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمد فودازی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-fudazi/fa

محمدرضا

محمدرضا فیضی لفمجانی

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
محمدرضا فیضی لفمجانی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/feizi/fa

ندا

ندا فیضی نجفی

استادیار
فنی و مهندسی - معماری
ندا فیضی نجفی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - معماری

http://faculty.iiau.ac.ir/feizinajafi/fa

ابوالقاسم

ابوالقاسم قاسم پور

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
ابوالقاسم قاسم پور
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/abolghasem-ghasempour/fa

مهدی

مهدی قاسمی نراقی

مربی
فنی و مهندسی - برق
مهدی قاسمی نراقی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/m-ghasemi-naraghi/fa

مریم

مریم قانع

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
مریم قانع
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-ghane/fa

احسان

احسان قباد

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
احسان قباد
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/ghobadehsan/fa

جواد

جواد قربانی

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
جواد قربانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/bazbaranjavad/fa

وحید

وحید قربانی

مربی
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
وحید قربانی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی

http://faculty.iiau.ac.ir/ghorbanii/fa

قاسم

قاسم قربانی رستم

استادیار
علوم پایه - فیزیک
قاسم قربانی رستم
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iiau.ac.ir/ghorbanirostam/fa

غلامرضا

غلامرضا قشمی

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
غلامرضا قشمی
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/ghashami/fa

ارش

ارش قطره سامانی

مربی
فنی و مهندسی - برق
ارش قطره سامانی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/ghatreh-samani/fa

سپیده

سپیده قطنیان

مربی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
سپیده قطنیان
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/sepideh-ghotnian/fa

مهران قنبری مطلق

مربی
فنی و مهندسی - معماری
مهران قنبری مطلق
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - معماری

http://faculty.iiau.ac.ir/ghanbarimotlagh/fa

یاسر

یاسر کاظم زاده

استادیار
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
یاسر کاظم زاده
استادیار کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/y-kazemzadeh/fa

مسعود

مسعود کاظمی

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
مسعود کاظمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/kazemi/fa