نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
محمودرضا

محمودرضا اسفندیار

دکترای تخصصی
علوم انسانی - معارف اسلامی
محمودرضا اسفندیار
دانشیار دکترای تخصصی
mresfandiar@gmail.com علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mresfandiar/fa

بهناز

بهناز اسفندیاری

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
بهناز اسفندیاری
استادیار دکترای تخصصی
me_esfandiari2000@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/esfandiaribehnaz/fa

زهره

زهره اسماعیل زاده

دکتری
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
زهره اسماعیل زاده
استادیار دکتری
zesmailzadeh@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/esmailzadeh1/fa

علی

علی اسماعیل زاده مقری

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
علی اسماعیل زاده مقری
دانشیار دکترای تخصصی
maghari@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
-

http://faculty.iiau.ac.ir/maghari/fa

زهرا

زهرا اسماعیلی تبار

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
زهرا اسماعیلی تبار
مربی کارشناسی ارشد
z-esmail-tabar@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/z-esmail-tabar/fa

شاهرخ اسمی

دکتری
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
شاهرخ اسمی
استادیار دکتری
shahrokh-esmi@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shahrokh-esmi/fa

احمد

احمد اشگزران

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - برق
احمد اشگزران
مربی کارشناسی ارشد
a-ashgzaran@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-ashgzaran/fa

حسین

حسین اصغری شیوایی

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
حسین اصغری شیوایی
استادیار دکترای تخصصی
hosein-asghari-shivaie@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hosein-asghari-shivaie/fa

الهام

الهام اعرابی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
الهام اعرابی
مربی کارشناسی ارشد
e-aerabi@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/e-aerabi/fa

زهره

زهره افشارمند

کارشناسی ارشد
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
زهره افشارمند
مربی کارشناسی ارشد
afsharmand@iiau.ac.ir تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/afsharmand/fa

امیرحسین

امیرحسین اقبالی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - عمران
امیرحسین اقبالی
استادیار دکترای تخصصی
eghbali@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/eghbali/fa

عبدالعلی

عبدالعلی اقنوم

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
عبدالعلی اقنوم
مربی کارشناسی ارشد
aghnoom@iiau.ac.ir علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/aghnoom/fa

ابوالفضل

ابوالفضل الیاسی نیا

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - معارف اسلامی
ابوالفضل الیاسی نیا
مربی کارشناسی ارشد
elyasinia@iiau.ac.ir علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/elyasinia/fa

محمد هاشم

محمد هاشم امامی

دکترای تخصصی
علوم پایه - زمین شناسی
محمد هاشم امامی
دانشیار دکترای تخصصی
m-hashem-emami@iiau.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-hashem-emami/fa

مانی امرونی حسینی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - عمران
مانی امرونی حسینی
مربی کارشناسی ارشد
mhosseini_rs@yahoo.com فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mhosseini/fa

حسین

حسین امیدوار

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - کارشناسی حقوق
حسین امیدوار
مربی کارشناسی ارشد
omidvar.mhd@gmail.com علوم انسانی - کارشناسی حقوق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/omidvar/fa

عباس

عباس امیدی فرد

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
عباس امیدی فرد
مربی کارشناسی ارشد
a-omodi-fard@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-omodi-fard/fa

طوبی

طوبی امیرعضدی

دکترای تخصصی
علوم پایه - جغرافیا
طوبی امیرعضدی
استادیار دکترای تخصصی
t-amir-azodi@iiau.ac.ir علوم پایه - جغرافیا
-

http://faculty.iiau.ac.ir/t-amir-azodi/fa