نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
زهره

زهره اسماعیل زاده

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
زهره اسماعیل زاده
استادیار دکتری
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/esmailzadeh1/fa

علی

علی اسماعیل زاده مقری

دانشیار
مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
علی اسماعیل زاده مقری
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/maghari/fa

زهرا

زهرا اسماعیلی تبار

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
زهرا اسماعیلی تبار
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/z-esmail-tabar/fa

احمد

احمد اشگزران

مربی
فنی و مهندسی - برق
احمد اشگزران
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/a-ashgzaran/fa

حسین

حسین اصغری شیوایی

استادیار
علوم پایه - شیمی
حسین اصغری شیوایی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/hosein-asghari-shivaie/fa

الهام

الهام اعرابی

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
الهام اعرابی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/e-aerabi/fa

زهره

زهره افشارمند

مربی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
زهره افشارمند
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/afsharmand/fa

امیرحسین

امیرحسین اقبالی

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
امیرحسین اقبالی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/eghbali/fa

عبدالعلی

عبدالعلی اقنوم

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
عبدالعلی اقنوم
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/aghnoom/fa

ابوالفضل

ابوالفضل الیاسی نیا

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
ابوالفضل الیاسی نیا
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/elyasinia/fa

محمد هاشم

محمد هاشم امامی

دانشیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمد هاشم امامی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-hashem-emami/fa

مانی امرونی حسینی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
مانی امرونی حسینی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/mhosseini/fa

حسین

حسین امیدوار

مربی
علوم انسانی - کارشناسی حقوق
حسین امیدوار
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - کارشناسی حقوق

http://faculty.iiau.ac.ir/omidvar/fa

عباس

عباس امیدی فرد

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
عباس امیدی فرد
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/a-omodi-fard/fa

طوبی

طوبی امیرعضدی

استادیار
علوم پایه - جغرافیا
طوبی امیرعضدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - جغرافیا

http://faculty.iiau.ac.ir/t-amir-azodi/fa

جبار

جبار امینی (جبار)

استادیار
علوم انسانی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
جبار امینی (جبار)
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/jabar-amini/fa

آیدا

آیدا امینی مطلق

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
آیدا امینی مطلق
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/aidaamini/fa

شیوا

شیوا انصاری

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
شیوا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-ansari/fa