نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
جبار

جبار امینی (جبار)

دکترای تخصصی
علوم انسانی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
جبار امینی (جبار)
استادیار دکترای تخصصی
jabar-amini@iiau.ac.ir علوم انسانی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/jabar-amini/fa

آیدا

آیدا امینی مطلق

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
آیدا امینی مطلق
مربی دکترای تخصصی
aida.amini@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کامپیوتر
-

http://faculty.iiau.ac.ir/aidaamini/fa

شیوا

شیوا انصاری

دکترای تخصصی
علوم پایه - زمین شناسی
شیوا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
sh-ansari@iiau.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-ansari/fa

حسین

حسین ایزدی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
حسین ایزدی
استادیار دکترای تخصصی
hosein-izadi@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hosein-izadi/fa

محمدرضا

محمدرضا ایزدی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - عمران
محمدرضا ایزدی
مربی کارشناسی ارشد
izadi2@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-reza-izadi/fa

رضا

رضا بابائی (ریاضی )

کارشناسی ارشد
علوم پایه - ریاضی
رضا بابائی (ریاضی )
مربی کارشناسی ارشد
r-babaie@iiau.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/r-babaie/fa

لاله

لاله بابائی خو

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
لاله بابائی خو
استادیار دکترای تخصصی
l-babai-khou@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/l-babai-khou/fa

ضرغام

ضرغام باقری

دکترای تخصصی
علوم پایه - فیزیک
ضرغام باقری
استادیار دکترای تخصصی
z-bagheri@iiau.ac.ir علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/z-bagheri/fa

اکبر باقری

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
اکبر باقری
استادیار دکترای تخصصی
bagheri@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
-

http://faculty.iiau.ac.ir/akbarbagheri/fa

دلاور

دلاور برادران

دکتری
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
دلاور برادران
مربی دکتری
delavar-baradaran@iiau.ac.ir علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/delavar-baradaran/fa

نادر

نادر برزگر

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
نادر برزگر
مربی دکترای تخصصی
barzegar@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/n-barzegar/fa

گیتی

گیتی برزین

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
گیتی برزین
استادیار دکترای تخصصی
g-barzin@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/g-barzin/fa

محمدرضا

محمدرضا بلقدر

کارشناسی ارشد
علوم پایه - فیزیک
محمدرضا بلقدر
مربی کارشناسی ارشد
belghadr@yahoo.com علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/belghadr/fa

مهرداد

مهرداد بنداری

کارشناسی ارشد
مدیریت و حسابداری - حسابداری
مهرداد بنداری
مربی کارشناسی ارشد
bondari@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - حسابداری
-

http://faculty.iiau.ac.ir/bondari/fa

لاله

لاله بهبودی تبریزی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
لاله بهبودی تبریزی
استادیار دکترای تخصصی
behboudi@iiau.ac.ir تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/behboudi/fa

نیکان

نیکان بهرامی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
نیکان بهرامی
استادیار دکترای تخصصی
nikanbi@yahoo.com علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/nikanbi/fa

آفرین

آفرین بهرامی شبستری

دکترای تخصصی
علوم پایه - فیزیک
آفرین بهرامی شبستری
استادیار دکترای تخصصی
bahrami@iiau.ac.ir علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-bahrami/fa

سیدمحمدعلی

سیدمحمدعلی بهشتی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
سیدمحمدعلی بهشتی
استادیار دکترای تخصصی
beheshty.ali@gmail.com فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/beheshty/fa