نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
حسین

حسین ایزدی

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
حسین ایزدی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی

http://faculty.iiau.ac.ir/hosein-izadi/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
محمدرضا

محمدرضا ایزدی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
محمدرضا ایزدی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/m-reza-izadi/fa

رضا

رضا بابائی (ریاضی )

مربی
علوم پایه - ریاضی
رضا بابائی (ریاضی )
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - ریاضی

http://faculty.iiau.ac.ir/r-babaie/fa

لاله

لاله بابائی خو

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
لاله بابائی خو
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/l-babai-khou/fa

ضرغام

ضرغام باقری

استادیار
علوم پایه - فیزیک
ضرغام باقری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iiau.ac.ir/z-bagheri/fa

اکبر باقری

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
اکبر باقری
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد

http://faculty.iiau.ac.ir/akbarbagheri/fa

دلاور

دلاور برادران

مربی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
دلاور برادران
مربی دکتری
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/delavar-baradaran/fa

نادر

نادر برزگر

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
نادر برزگر
مربی دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/n-barzegar/fa

گیتی

گیتی برزین

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
گیتی برزین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/g-barzin/fa

محمدرضا

محمدرضا بلقدر

مربی
علوم پایه - فیزیک
محمدرضا بلقدر
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iiau.ac.ir/belghadr/fa

مهرداد

مهرداد بنداری

مربی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
مهرداد بنداری
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/bondari/fa

لاله

لاله بهبودی تبریزی

استادیار
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
لاله بهبودی تبریزی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/behboudi/fa

نیکان

نیکان بهرامی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
نیکان بهرامی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/nikanbi/fa

آفرین

آفرین بهرامی شبستری

استادیار
علوم پایه - فیزیک
آفرین بهرامی شبستری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iiau.ac.ir/a-bahrami/fa

سیدمحمدعلی

سیدمحمدعلی بهشتی

استادیار
فنی و مهندسی - برق
سیدمحمدعلی بهشتی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/beheshty/fa

محمد

محمد بیگدلی تبار

مربی
علوم پایه - فیزیک
محمد بیگدلی تبار
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iiau.ac.ir/mohamad-bigdeli-tabar/fa

علی

علی پاشا

مربی
فنی و مهندسی - عمران
علی پاشا
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/ali-pasha/fa

مهدی

مهدی پرهام

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
مهدی پرهام
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/parham/fa