نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
محمد

محمد بیگدلی تبار

کارشناسی ارشد
علوم پایه - فیزیک
محمد بیگدلی تبار
مربی کارشناسی ارشد
mohamad-bigdeli-tabar@iiau.ac.ir علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mohamad-bigdeli-tabar/fa

علی

علی پاشا

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - عمران
علی پاشا
مربی دکترای تخصصی
ali-pasha@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/ali-pasha/fa

مهدی

مهدی پرهام

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
مهدی پرهام
استادیار دکترای تخصصی
parham@iiau.ac.ir علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/parham/fa

منصوره

منصوره پشنگ پور

دکترای تخصصی
علوم پایه - فیزیک
منصوره پشنگ پور
استادیار دکترای تخصصی
mansour-pashangpour@iiau.ac.ir علوم پایه - فیزیک
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mansour-pashangpour/fa

الهام

الهام پورنامداری

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
الهام پورنامداری
استادیار دکترای تخصصی
e-pour-namdari@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/e-pour-namdari/fa

لیلا

لیلا پیشکار

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
لیلا پیشکار
استادیار دکترای تخصصی
leila-pishkar@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/leila-pishkar/fa

حجت اله

حجت اله ترکیان

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - عمران
حجت اله ترکیان
مربی کارشناسی ارشد
h-torkian@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/h-torkian/fa

حسین

حسین تورنگ

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
حسین تورنگ
استادیار دکترای تخصصی
h-turang@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/h-turang/fa

سعید

سعید توکلی کرمانی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
سعید توکلی کرمانی
مربی دکترای تخصصی
s-tavakoli-kermani@iiau.ac.ir علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-tavakoli-kermani/fa

فرشاد

فرشاد تیموری

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
فرشاد تیموری
مربی دکترای تخصصی
farshad.teimoori@hotmail.com فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/farshadteimoori/fa

ویدا

ویدا جدائیان

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
ویدا جدائیان
استادیار دکترای تخصصی
vida.jodaian@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/v-jodaian/fa

علی

علی جسیم

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - عمران
علی جسیم
مربی کارشناسی ارشد
ali-jasim@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/ali-jasim/fa

ناهید

ناهید جعفری

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
ناهید جعفری
استادیار دکترای تخصصی
nahid-jafari@iiau.ac.ir علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/nahid-jafari/fa

فروغ

فروغ جعفری

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
فروغ جعفری
استادیار دکترای تخصصی
fjafari@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/fjafari/fa

حمید

حمید جمشیدی

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
حمید جمشیدی
استادیار دکترای تخصصی
hamid-jamshidi@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - حسابداری
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hamid-jamshidi/fa

فائزه

فائزه جنیدی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
فائزه جنیدی
استادیار دکترای تخصصی
faezeh-joneidi@iiau.ac.ir علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/faezeh-joneidi/fa

حیدرعلی

حیدرعلی جهانبخشی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - معارف اسلامی
حیدرعلی جهانبخشی
مربی کارشناسی ارشد
h-jahanbakhshi@iiau.ac.ir علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/h-jahanbakhshi/fa

سیدعلی محمد

سیدعلی محمد جوادیان فیروز آبادی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
سیدعلی محمد جوادیان فیروز آبادی
استادیار دکترای تخصصی
s-ali-mohamad-javadian-firouz-abadi@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-ali-mohamad-javadian-firouz-abadi/fa