نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
سهیل

سهیل خداپرستی

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
سهیل خداپرستی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-khodaparasti/fa

ابراهیم

ابراهیم خرم

استادیار
فنی و مهندسی - برق
ابراهیم خرم
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/ebrahim/fa

نجمه

نجمه خضرائیان

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
نجمه خضرائیان
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/n-khezraian/fa

مریم

مریم خضری نژاد

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
مریم خضری نژاد
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/maryam-khezrinezhad/fa

عباس

عباس خورشیدی

استاد
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
عباس خورشیدی
استاد دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/khorshidi/fa

رضا خوش سیما

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
رضا خوش سیما
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد

http://faculty.iiau.ac.ir/khoshsima/fa

آرمان

آرمان داودی آبکنار

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
آرمان داودی آبکنار
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/arman-davoudi-ab-kenar/fa

مسیب

مسیب داوری

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
مسیب داوری
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/davari/fa

حبیب

حبیب دریاباد

مربی
فنی و مهندسی - برق
حبیب دریاباد
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/daryabad/fa

اسفندیار

اسفندیار دشمن زیاری

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
اسفندیار دشمن زیاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/e-doshman-ziyari/fa

اکرم السادات

اکرم السادات دلبری

استادیار
علوم پایه - شیمی
اکرم السادات دلبری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/a-s-delbari/fa

سحر

سحر ده یوری

استادیار
فنی و مهندسی - کشاورزی
سحر ده یوری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - کشاورزی

http://faculty.iiau.ac.ir/sahar-deh-uri/fa

مهدی

مهدی دهقان نیستانکی

استادیار
مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
مهدی دهقان نیستانکی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/mahdi-neyestanaki/fa

مجتبی

مجتبی دهقاندار

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
مجتبی دهقاندار
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-dehghandar/fa

محمود

محمود ذاکری نیری

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
محمود ذاکری نیری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/zakeri/fa

رزیتا

رزیتا ذبیحی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
رزیتا ذبیحی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/zabihi/fa

سعید

سعید راضی اوغول بیک

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
سعید راضی اوغول بیک
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/saeid-razi-oghol-beik/fa

داریوش

داریوش رباطی

مربی
فنی و مهندسی
داریوش رباطی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی

http://faculty.iiau.ac.ir/d-robati/fa