نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
مهرنوش

مهرنوش خالقیان

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
مهرنوش خالقیان
استادیار دکترای تخصصی
khaleghian@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-khaleghian/fa

معصومه

معصومه خان محمدی

دکترای تخصصی
علوم پایه - ریاضی
معصومه خان محمدی
استادیار دکترای تخصصی
m-khan-mohamadi@iiau.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-khan-mohamadi/fa

شهرام

شهرام خانزاده هولا سو

کارشناسی ارشد
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
شهرام خانزاده هولا سو
مربی کارشناسی ارشد
sh-khanzadeh-hulasu@iiau.ac.ir تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-khanzadeh-hulasu/fa

سهیل

سهیل خداپرستی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
سهیل خداپرستی
مربی کارشناسی ارشد
s-khodaparasti@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-khodaparasti/fa

ابراهیم

ابراهیم خرم

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
ابراهیم خرم
استادیار دکترای تخصصی
ebrahim_k59@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/ebrahim/fa

نجمه

نجمه خضرائیان

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
نجمه خضرائیان
استادیار دکترای تخصصی
n-khezraian@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/n-khezraian/fa

مریم

مریم خضری نژاد

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
مریم خضری نژاد
مربی کارشناسی ارشد
maryam-khezrinezhad@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/maryam-khezrinezhad/fa

عباس

عباس خورشیدی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
عباس خورشیدی
استاد دکترای تخصصی
khorshidi@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/khorshidi/fa

رضا خوش سیما

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
رضا خوش سیما
استادیار دکترای تخصصی
khoshsima@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
-

http://faculty.iiau.ac.ir/khoshsima/fa

آرمان

آرمان داودی آبکنار

دکترای تخصصی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
آرمان داودی آبکنار
مربی دکترای تخصصی
arman-davoudi-ab-kenar@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/arman-davoudi-ab-kenar/fa

مسیب

مسیب داوری

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - معارف اسلامی
مسیب داوری
مربی کارشناسی ارشد
davarnor@gmail.com علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/davari/fa

حبیب

حبیب دریاباد

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - برق
حبیب دریاباد
مربی کارشناسی ارشد
habib_daryabad@yahoo.com فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/daryabad/fa

اسفندیار

اسفندیار دشمن زیاری

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
اسفندیار دشمن زیاری
استادیار دکترای تخصصی
e-doshman-ziyari@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/e-doshman-ziyari/fa

اکرم السادات

اکرم السادات دلبری

دکترای تخصصی
علوم پایه - شیمی
اکرم السادات دلبری
استادیار دکترای تخصصی
a-s-delbari@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-s-delbari/fa

سحر

سحر ده یوری

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - کشاورزی
سحر ده یوری
استادیار دکترای تخصصی
sahar-deh-uri@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کشاورزی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sahar-deh-uri/fa

مهدی

مهدی دهقان نیستانکی

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
مهدی دهقان نیستانکی
استادیار دکترای تخصصی
mahdi-neyestanaki@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mahdi-neyestanaki/fa

مجتبی

مجتبی دهقاندار

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
مجتبی دهقاندار
استادیار دکترای تخصصی
m-dehghandar@iiau.ac.ir علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-dehghandar/fa

محمود

محمود ذاکری نیری

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - عمران
محمود ذاکری نیری
استادیار دکترای تخصصی
zakeri@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/zakeri/fa