نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
رزیتا

رزیتا ذبیحی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
رزیتا ذبیحی
استادیار دکترای تخصصی
zabihi@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/zabihi/fa

سعید

سعید راضی اوغول بیک

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
سعید راضی اوغول بیک
مربی کارشناسی ارشد
saeid-razi-oghol-beik@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/saeid-razi-oghol-beik/fa

داریوش

داریوش رباطی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی
داریوش رباطی
مربی کارشناسی ارشد
d-robati@iiau.ac.ir فنی و مهندسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/d-robati/fa

شهربانو

شهربانو ربیعی رودسری

کارشناسی ارشد
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
شهربانو ربیعی رودسری
مربی کارشناسی ارشد
shahrbanorabiei@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shahrbanorabiei/fa

عبداله

عبداله رجبی خانقاه

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
عبداله رجبی خانقاه
استادیار دکترای تخصصی
ebi_rajabi@yahoo.com مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/rajabi/fa

موسی رسائی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - عمران
موسی رسائی
مربی کارشناسی ارشد
rasaei@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/rasaei/fa

سالومه

سالومه رستم پور(سالومه )

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
سالومه رستم پور(سالومه )
استادیار دکترای تخصصی
saloumeh-rostampour@iiau.ac.ir علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/saloumeh-rostampour/fa

مریم

مریم رستم پیشه

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - معماری
مریم رستم پیشه
مربی دکترای تخصصی
rostam-pishe@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - معماری
-

http://faculty.iiau.ac.ir/rostam-pishe/fa

غلامرضا

غلامرضا رسولیان کسرینه

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - کشاورزی
غلامرضا رسولیان کسرینه
استاد دکترای تخصصی
gh-rasoulian-kasrineh@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کشاورزی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/gh-rasoulian-kasrineh/fa

فریمان

فریمان رنجبران (فریمان )

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - عمران
فریمان رنجبران (فریمان )
استادیار دکترای تخصصی
fariman-ranjbaran@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/fariman-ranjbaran/fa

محمد

محمد رنگچیان

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
محمد رنگچیان
مربی کارشناسی ارشد
m-rangchian@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-rangchian/fa

علی  اکبر

علی اکبر روحانی

کارشناسی ارشد
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
علی اکبر روحانی
مربی کارشناسی ارشد
a-akbar-rouhani@iiau.ac.ir تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-akbar-rouhani/fa

کامران

کامران روشن

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
کامران روشن
مربی کارشناسی ارشد
k-roshan@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/k-roshan/fa

محمد زارعی نژاد

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
محمد زارعی نژاد
مربی کارشناسی ارشد
m-zareinezhad@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-zareinezhad/fa

فروزان

فروزان زاهدمنش

کارشناسی ارشد
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
فروزان زاهدمنش
مربی کارشناسی ارشد
f-zahedmanesh@iiau.ac.ir تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/f-zahedmanesh/fa

حسین

حسین زاهدی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - کشاورزی
حسین زاهدی
استادیار دکترای تخصصی
hosein-zahedi@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کشاورزی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hosein-zahedi/fa

شبنم

شبنم زمانی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
شبنم زمانی
مربی کارشناسی ارشد
sh-zamani@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-zamani/fa

آزیتا

آزیتا زند

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
آزیتا زند
استادیار دکترای تخصصی
azita-zand@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/azita-zand/fa