نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
شهربانو

شهربانو ربیعی رودسری

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
شهربانو ربیعی رودسری
مربی کارشناسی ارشد
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/shahrbanorabiei/fa

عبداله

عبداله رجبی خانقاه

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
عبداله رجبی خانقاه
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی

http://faculty.iiau.ac.ir/rajabi/fa

موسی رسائی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
موسی رسائی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/rasaei/fa

سالومه

سالومه رستم پور(سالومه )

استادیار
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
سالومه رستم پور(سالومه )
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.iiau.ac.ir/saloumeh-rostampour/fa

مریم

مریم رستم پیشه

مربی
فنی و مهندسی - معماری
مریم رستم پیشه
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - معماری

http://faculty.iiau.ac.ir/rostam-pishe/fa

غلامرضا

غلامرضا رسولیان کسرینه

استاد
فنی و مهندسی - کشاورزی
غلامرضا رسولیان کسرینه
استاد دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - کشاورزی

http://faculty.iiau.ac.ir/gh-rasoulian-kasrineh/fa

فریمان

فریمان رنجبران (فریمان )

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
فریمان رنجبران (فریمان )
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/fariman-ranjbaran/fa

محمد

محمد رنگچیان

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
محمد رنگچیان
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-rangchian/fa

علی  اکبر

علی اکبر روحانی

مربی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
علی اکبر روحانی
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/a-akbar-rouhani/fa

کامران

کامران روشن

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
کامران روشن
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/k-roshan/fa

محمد زارعی نژاد

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
محمد زارعی نژاد
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-zareinezhad/fa

فروزان

فروزان زاهدمنش

مربی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
فروزان زاهدمنش
مربی کارشناسی ارشد
- تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/f-zahedmanesh/fa

حسین

حسین زاهدی

استادیار
فنی و مهندسی - کشاورزی
حسین زاهدی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - کشاورزی

http://faculty.iiau.ac.ir/hosein-zahedi/fa

شبنم

شبنم زمانی

مربی
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
شبنم زمانی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/sh-zamani/fa

آزیتا

آزیتا زند

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
آزیتا زند
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/azita-zand/fa

حجت

حجت سبزواری نژاد

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
حجت سبزواری نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/hojatsabzevarinejad/fa

حمید

حمید سجادی

مربی
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
حمید سجادی
مربی دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی

http://faculty.iiau.ac.ir/h-sajadi/fa

حامد

حامد سربازی

مربی
فنی و مهندسی - برق
حامد سربازی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/hamed-sarbazi/fa