نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
نسرین

نسرین سرتیپ نیا

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
نسرین سرتیپ نیا
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/nsartipnia/fa

فاطمه

فاطمه سلیمانی کوشالی

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
فاطمه سلیمانی کوشالی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/fsoleymani/fa

عباس سمنانی

مربی
فنی و مهندسی - برق
عباس سمنانی
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/a-semnani/fa

معصومه

معصومه سهرابی ملایوسفی

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
معصومه سهرابی ملایوسفی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iiau.ac.ir/sohrabi/fa

پری

پری سوسهابی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
پری سوسهابی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/susahabi/fa

جلال

جلال سیف الدینی

مربی
مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار
جلال سیف الدینی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار

http://faculty.iiau.ac.ir/jalalseifoddini/fa

نیکنام

نیکنام شاکر منتظر

مربی
فنی و مهندسی - عمران
نیکنام شاکر منتظر
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/niknam-shaker-montazer/fa

سیدحسین

سیدحسین شاکرطاهری

مربی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
سیدحسین شاکرطاهری
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/s-hosein-shaker-taheri/fa

عارف

عارف شاه منصوریان

استادیار
فنی و مهندسی - برق
عارف شاه منصوریان
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/shahmansoorian/fa

علی

علی شجاعی

استادیار
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
علی شجاعی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی

http://faculty.iiau.ac.ir/ashojaee/fa

یونس

یونس شرقی

استادیار
فنی و مهندسی - کشاورزی
یونس شرقی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - کشاورزی

http://faculty.iiau.ac.ir/sharghi/fa

حسین

حسین شریفی

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
حسین شریفی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/hoseinsharifi/fa

لیلا

لیلا شریفیان

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
لیلا شریفیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/sharifian/fa

سعید

سعید شفائی

استادیار
مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار
سعید شفائی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار

http://faculty.iiau.ac.ir/s-shafai/fa

سیروس شفقی

استاد
علوم پایه - جغرافیا
سیروس شفقی
استاد دکترای تخصصی
- علوم پایه - جغرافیا

http://faculty.iiau.ac.ir/sirous-shafaghi/fa

محمد حسین

محمد حسین شفیع آبادی

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
محمد حسین شفیع آبادی
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://faculty.iiau.ac.ir/shafiabadi/fa

محسن

محسن شفیعی

استادیار
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
محسن شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/mohsen-shafie/fa

عین اله

عین اله شفیعی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
عین اله شفیعی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/e-shafie/fa