نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
حجت

حجت سبزواری نژاد

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
حجت سبزواری نژاد
استادیار دکترای تخصصی
hojat.sabzevarinejad@yahoo.com علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hojatsabzevarinejad/fa

حمید

حمید سجادی

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
حمید سجادی
مربی دکترای تخصصی
h-sajadi@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - مدیریت مالی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/h-sajadi/fa

حامد

حامد سربازی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - برق
حامد سربازی
مربی کارشناسی ارشد
hamed-sarbazi@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hamed-sarbazi/fa

نسرین

نسرین سرتیپ نیا

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
نسرین سرتیپ نیا
استادیار دکترای تخصصی
nsartipnia@gmail.com علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/nsartipnia/fa

فاطمه

فاطمه سلیمانی کوشالی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - معارف اسلامی
فاطمه سلیمانی کوشالی
مربی کارشناسی ارشد
f.soleymani61@yahoo.com علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/fsoleymani/fa

عباس سمنانی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
عباس سمنانی
مربی دکترای تخصصی
a-semnani@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-semnani/fa

معصومه

معصومه سهرابی ملایوسفی

دکترای تخصصی
علوم پایه - زمین شناسی
معصومه سهرابی ملایوسفی
استادیار دکترای تخصصی
sohrabi@iiau.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sohrabi/fa

پری

پری سوسهابی

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
پری سوسهابی
استادیار دکترای تخصصی
susahabi@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/susahabi/fa

جلال

جلال سیف الدینی

کارشناسی ارشد
مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار
جلال سیف الدینی
مربی کارشناسی ارشد
jalal.seifoddini@gmail.com مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار
-

http://faculty.iiau.ac.ir/jalalseifoddini/fa

نیکنام

نیکنام شاکر منتظر

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - عمران
نیکنام شاکر منتظر
مربی کارشناسی ارشد
niknam-shaker-montazer@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/niknam-shaker-montazer/fa

سیدحسین

سیدحسین شاکرطاهری

کارشناسی ارشد
مدیریت و حسابداری - حسابداری
سیدحسین شاکرطاهری
مربی کارشناسی ارشد
s-hosein-shaker-taheri@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - حسابداری
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-hosein-shaker-taheri/fa

عارف

عارف شاه منصوریان

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
عارف شاه منصوریان
استادیار دکترای تخصصی
shahmansoorian@eetd.kntu.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shahmansoorian/fa

علی

علی شجاعی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
علی شجاعی
استادیار دکترای تخصصی
aleeshayan@iiau.ac.ir علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/ashojaee/fa

یونس

یونس شرقی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - کشاورزی
یونس شرقی
استادیار دکترای تخصصی
shaghi@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کشاورزی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sharghi/fa

حسین

حسین شریفی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - معارف اسلامی
حسین شریفی
مربی کارشناسی ارشد
hoseinsharifi073@gmail.com علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/hoseinsharifi/fa

لیلا

لیلا شریفیان

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
لیلا شریفیان
استادیار دکترای تخصصی
sharifian@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sharifian/fa

سعید

سعید شفائی

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار
سعید شفائی
استادیار دکترای تخصصی
s-shafai@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - اجرایی و کسب و کار
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-shafai/fa

سیروس شفقی

دکترای تخصصی
علوم پایه - جغرافیا
سیروس شفقی
استاد دکترای تخصصی
sirous-shafaghi@iiau.ac.ir علوم پایه - جغرافیا
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sirous-shafaghi/fa