نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
محمد حسین

محمد حسین شفیع آبادی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
محمد حسین شفیع آبادی
مربی دکترای تخصصی
shafiabadi@yahoo.com فنی و مهندسی - کامپیوتر
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shafiabadi/fa

محسن

محسن شفیعی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
محسن شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
mohsen-shafie@iiau.ac.ir تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mohsen-shafie/fa

عین اله

عین اله شفیعی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - عمران
عین اله شفیعی
مربی کارشناسی ارشد
e-shafie@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/e-shafie/fa

ناهید

ناهید شفیعی

کارشناسی ارشد
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
ناهید شفیعی
مربی کارشناسی ارشد
shafiei@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shafiei/fa

محمد

محمد شفیق

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
محمد شفیق
استادیار دکترای تخصصی
m-shafigh@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-shafigh/fa

سمیه

سمیه شکروی

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
سمیه شکروی
استادیار دکترای تخصصی
shokravi@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shokravi/fa

عباس

عباس شکری

کارشناسی ارشد
علوم پایه - شیمی
عباس شکری
مربی کارشناسی ارشد
abbas-shokri@iiau.ac.ir علوم پایه - شیمی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/abbas-shokri/fa

محمد

محمد شکیبا

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - برق
محمد شکیبا
مربی کارشناسی ارشد
mohamad-shakiba@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mohamad-shakiba/fa

حمید رضا

حمید رضا شماخی (حسابداری )

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
حمید رضا شماخی (حسابداری )
استادیار دکترای تخصصی
h-reza-shamakhi@iiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - حسابداری
-

http://faculty.iiau.ac.ir/h-reza-shamakhi/fa

شورانگیز

شورانگیز شمس شمس آبادی فراهانی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
شورانگیز شمس شمس آبادی فراهانی
استادیار دکترای تخصصی
shams@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shams/fa

فیروزه

فیروزه شیبانی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
فیروزه شیبانی
استادیار دکترای تخصصی
sheibani@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sheibani/fa

بتول

بتول شیخ

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - معارف اسلامی
بتول شیخ
مربی کارشناسی ارشد
sheikh.batul@iiau.ac.ir علوم انسانی - معارف اسلامی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/sheikhbatul/fa

رامین

رامین شیخانی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
رامین شیخانی
مربی کارشناسی ارشد
shaikhani@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shaikhani/fa

سارا شیرزاد

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - کشاورزی
سارا شیرزاد
مربی کارشناسی ارشد
shirzad@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کشاورزی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/shirzad/fa

محسن

محسن صابونی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
محسن صابونی
مربی کارشناسی ارشد
m-sabuni@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sabuni/fa

مریم

مریم صادقی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - برق
مریم صادقی
مربی کارشناسی ارشد
sadeghi@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sadeghi/fa

مریم

مریم صاعدواقفی انوشه

دکترای تخصصی
علوم انسانی - ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)
مریم صاعدواقفی انوشه
استادیار دکترای تخصصی
m-saed-vaghefi-anoushe@iiau.ac.ir علوم انسانی - ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-saed-vaghefi-anoushe/fa

سعید

سعید صداقتی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
سعید صداقتی
استادیار دکترای تخصصی
s-sedaghati@iiau.ac.ir تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/s-sedaghati/fa