نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۹۷ مورد.
ناهید

ناهید شفیعی

مربی
علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
ناهید شفیعی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

http://faculty.iiau.ac.ir/shafiei/fa

محمد

محمد شفیق

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
محمد شفیق
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-shafigh/fa

سمیه

سمیه شکروی

استادیار
مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد
سمیه شکروی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - مدیریت بازرگانی و اقتصاد

http://faculty.iiau.ac.ir/shokravi/fa

عباس

عباس شکری

مربی
علوم پایه - شیمی
عباس شکری
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - شیمی

http://faculty.iiau.ac.ir/abbas-shokri/fa

محمد

محمد شکیبا

مربی
فنی و مهندسی - برق
محمد شکیبا
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/mohamad-shakiba/fa

حمید رضا

حمید رضا شماخی (حسابداری )

استادیار
مدیریت و حسابداری - حسابداری
حمید رضا شماخی (حسابداری )
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.iiau.ac.ir/h-reza-shamakhi/fa

شورانگیز

شورانگیز شمس شمس آبادی فراهانی

استادیار
فنی و مهندسی - برق
شورانگیز شمس شمس آبادی فراهانی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/shams/fa

فیروزه

فیروزه شیبانی

استادیار
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
فیروزه شیبانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/sheibani/fa

بتول

بتول شیخ

مربی
علوم انسانی - معارف اسلامی
بتول شیخ
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - معارف اسلامی

http://faculty.iiau.ac.ir/sheikhbatul/fa

رامین

رامین شیخانی

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
رامین شیخانی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/shaikhani/fa

سارا شیرزاد

مربی
فنی و مهندسی - کشاورزی
سارا شیرزاد
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کشاورزی

http://faculty.iiau.ac.ir/shirzad/fa

محسن

محسن صابونی

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
محسن صابونی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sabuni/fa

مریم

مریم صادقی

مربی
فنی و مهندسی - برق
مریم صادقی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sadeghi/fa

مریم

مریم صاعدواقفی انوشه

استادیار
علوم انسانی - ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)
مریم صاعدواقفی انوشه
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - ادبیات عرب (کارشناسی ارشد)

http://faculty.iiau.ac.ir/m-saed-vaghefi-anoushe/fa

سعید

سعید صداقتی

استادیار
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
سعید صداقتی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

http://faculty.iiau.ac.ir/s-sedaghati/fa

مرجان

مرجان صداقتی چهارده

مربی
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مرجان صداقتی چهارده
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی

http://faculty.iiau.ac.ir/m-sedaghti-chehardeh/fa

سیدمحمدعلی

سیدمحمدعلی صدرالدینی (عمران )

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
سیدمحمدعلی صدرالدینی (عمران )
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://faculty.iiau.ac.ir/s-mohamad-ali-sadrodini/fa

محمدرضا

محمدرضا صدریان

استادیار
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
محمدرضا صدریان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iiau.ac.ir/mohammadreza-sadriyan/fa