نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
نوشین

نوشین آذین

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
نوشین آذین
مربی کارشناسی ارشد
noushin-azin@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/noushin-azin/fa

مهرناز

مهرناز آزادیکتا

دکترای تخصصی
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
مهرناز آزادیکتا
دانشیار دکترای تخصصی
azadyekta@iiau.ac.ir علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/azadyekta/fa

علی

علی آسمند جونقانی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
علی آسمند جونقانی
استادیار دکترای تخصصی
aliasmand@yahoo.com علوم انسانی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/aliasmand/fa

سیده زهرا

سیده زهرا آقا محمدی

دکتری
علوم پایه - ریاضی
سیده زهرا آقا محمدی
استادیار دکتری
zahraaghamohamadi@iiau.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/aghamohamadi/fa

محمود

محمود آقائی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
محمود آقائی
مربی کارشناسی ارشد
mahmud-aghaie@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - مکانیک و مهندسی پزشکی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mahmud-aghaie/fa

مینا

مینا آقانبی قلهکی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
مینا آقانبی قلهکی
مربی کارشناسی ارشد
m-agha-nabi-gholhaki@iiau.ac.ir علوم انسانی - هنر و پژوهش هنرو تصویر سازی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/m-agha-nabi-gholhaki/fa

رضا

رضا آقایان

دکتری
فنی و مهندسی - کامپیوتر
رضا آقایان
مربی آموزشیار دکتری
r-aghayan@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کامپیوتر
-

http://faculty.iiau.ac.ir/r-aghayan/fa

مجید

مجید آقایی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
مجید آقایی
مربی کارشناسی ارشد
majidaghaei1357@gmail.com علوم انسانی - ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و ارشد حقوق خصوصی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/majidaghaei/fa

وحید آین

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - عمران
وحید آین
استادیار دکترای تخصصی
v-ayn@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - عمران
-

http://faculty.iiau.ac.ir/v-ayn/fa

یوسف

یوسف ابراهیم دوست کنفی

دکترای تخصصی
علوم پایه - ریاضی
یوسف ابراهیم دوست کنفی
استادیار دکترای تخصصی
ebrahimdost@iiau.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/ebrahimdost/fa

منصور

منصور ابطحی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
منصور ابطحی
مربی کارشناسی ارشد
mansur-abtahi@iiau.ac.ir علوم انسانی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/mansur-abtahi/fa

احمد

احمد اتقیایی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
احمد اتقیایی
استادیار دکترای تخصصی
atghiaee@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/atghiaee/fa

سیدجلال

سیدجلال احمدی

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
سیدجلال احمدی
مربی دکترای تخصصی
ahmadijalal.acc@gmail.com مدیریت و حسابداری - ارشد حسابداری
-

http://faculty.iiau.ac.ir/ahmadijalal/fa

کاوه احمدی

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - کامپیوتر
کاوه احمدی
مربی کارشناسی ارشد
kaveh-ahmadi@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - کامپیوتر
-

http://faculty.iiau.ac.ir/kaveh-ahmadi/fa

فاطمه

فاطمه ادیبی سعدی نژاد

دکترای تخصصی
علوم پایه - جغرافیا
فاطمه ادیبی سعدی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
f-adibi-saadinezhad@iiau.ac.ir علوم پایه - جغرافیا
-

http://faculty.iiau.ac.ir/f-adibi-saadinezhad/fa

آزاده

آزاده اربابی سبزواری

دکترای تخصصی
علوم پایه - جغرافیا
آزاده اربابی سبزواری
دانشیار دکترای تخصصی
a-arbabi-sabzevari@iiau.ac.ir علوم پایه - جغرافیا
-

http://faculty.iiau.ac.ir/a-arbabi-sabzevari/fa

محدثه اسحق نیموری

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - برق
محدثه اسحق نیموری
مربی دکترای تخصصی
eshagh@iiau.ac.ir فنی و مهندسی - برق
-

http://faculty.iiau.ac.ir/eshagh/fa

الهام

الهام اسدی

دکترای تخصصی
علوم پایه - زیست شناسی
الهام اسدی
استادیار دکترای تخصصی
elham-asadi@iiau.ac.ir علوم پایه - زیست شناسی
-

http://faculty.iiau.ac.ir/elham-asadi/fa